نقد کاربران

 ۱۳۹۸/۱۰/۴
0

سلام ، مدتی قبل با مراجعه به قسمت فروش توپ والیبال و درخواست معرفی توپ مناسب سالن و با کیفیت خوب و قیمت مناسب ، فروشنده توپی را به من معرفی کرد که متاسفانه بسیار سنگین و غیربا قابل استفلده است با دو بار بردن در سالن قسمتی از رویه ی آن از بدنه جدا شده ، از معرفی،جنس،نامرغوب به جای مرغوب بسیار دلخور و ناراحتم ، مناسفانه فروشنده حاضر به تعویض و یا جبران خسارت من نیست . ای کاش به فرئشندگان خود داشتن کمی وجدان و حلال بودن پول کسب شده را هم آموزش می دادید ، بهر حال منتظر جواب هستم .